37377 & 37098 Teiliau 18 April 1998

37377 & 37098 meander down the Trawsfyndd to Blaenau Ffestiniog branch near Teiliau on 18 April 1998 with the Hertfordshire Railtours 1T54 14:57 Trawsfyndd to Euston 'Roman Nose' railtour. A very slow journey, enabling quite a few pictures to be taken!